၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုႏွင္႔ အတူ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ အနုိင္ရရွိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၾကးျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလ မ်ားကလစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ တြင္ပါဝင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ႔သည္႔ အနက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၇ ေနရာ ၊ ျပည္ေထာင္စု

ၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၃ ေနရာ ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ၂ ေနရာ၊ တစ္သီးပုဂၢလ  ၁ ေနရာ အနုိင္ရရွိခဲ႔ေျကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာ မ်ားအတြက္ ျမင္းၿခံ၊ တာေမြ၊ လဲခ်ား၊ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ ေနရာ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ မွ ၃ ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တစ္ေနရာ အသီးသီးအနုိင္ရရွိခဲ႔သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ အတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၾကရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခုိင္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အနိုင္ရရွိခဲ႔သည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၈ေနရာ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ မွ ၄ ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခ္ိုင္ေရး ႏွင္႔ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ၂ ေနရာ၊ တစ္္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ေနရာ၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ မွ ၁ ေနရာ အနိုင္ရရွိခဲ႔သည္။ 

၎အနိုင္ရသည္႔ စာရင္းမ်ားအနက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအတည္ျပုျပီးေသာ အနုိင္ရသည္႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး ၏ အမည္စာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခ႔ဲသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ  ဦးျမင္႔နုိင္က “ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ အနုိင္ရရွိတဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတည္ျပဳေၾကညာလိုက္ပါၿပီ’’ဟု ဆင္ဟြာကို နိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။  (Xinhua)