ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလ သမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (MOFA) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNDP ၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xuတို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ UNDP မွ ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔အၾကား ၆-၆-၂၀၁၈ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ MoU အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအား အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNDP ၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ့သည္။(Xinhua)