အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ပိတ္ဆို ့ ထိ္န္းခ်ဳပ္ရန္ မွာၾကား

အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္း ဖြင့္ပြဲတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဂယ္ေပါက္မ်ားကို စနစ္တက် ပိတ္ဆို ့ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကရန္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန ့နံနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၀န္ထမ္းမ်ားကို အဂတိခိုက္စားေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျပီးမွ အေရးယူရျခင္းသည္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား၌  ၾကီးမားေသာ ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း တာ၀န္ယူမႈ အားနည္းခ်က္ ရွိျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တာ၀န္မကင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စားေသာ ျပစ္မႈ လုံး၀ မက်ဴးလြန္မိေစရန္ ဌာနမ်ား၌အဂတိလိုက္စားမႈ ျပသနာ ေပၚေပါက္ႏိုင္ ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကိဳတင္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေတြ ့ရွိလာေသာ ျပသနာကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္၊ သို ့ မဟုတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ Kempinski Hotel တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ၌ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 UNDP Country Director Ms. Dawn Del Rio အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူးၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့(CPU:- Corruption Prevention Unit) မ်ားကို ဖြဲ ့စည္းရျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ (ဋ)ႏွင့္အညီ ျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရဌာနမ်ား အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဂယ္ေပါက္မ်ား ရွိ မရွိ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Corruption Risk Assessment) ျပဳလုပ္ျပီး ထိုဂယ္ေပါက္မ်ားကို စနစ္တက် ပိတ္ဆို ့ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ တြင္ပါ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ တားျမစ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ အဆိုပါ CPU မ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္း အဂတိ ကင္းရွင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ထား သကဲ့သို ့တစ္ဘက္တြင္လည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေသးစား အဂတိ လိုက္စားမႈ (Petty Corruption)အမ်ားအျပားကို တစ္ခ်ိန္တည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ အၾကီးစား အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား (Grand Corruption)၏ ပင္ရင္း ဗဟိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀ယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ မျဖစ္ပြားေရး အတြက္  ထိေရာက္စြာ တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNDP တို ့ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ အဂတိ လိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ ေန ့အထိက်င္းပမည္ ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန ၁၄ ခုတို ့မွ သင္တန္းသား ၁၃၀ ေက်ာ္တို ့ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)