အေျခခံဥပေဒ ျပင္ရန္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ ့ေရး မနက္ျဖန္ ဆုံးျဖတ္မည္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ ့စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးၾကီးအဆိုကို ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးတို ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန ့(ေနာက္တစ္ေန့ ) အစည္းအေ၀း တြင္ ဆုံးျဖတ္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ နာယကက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေရးၾကီး အဆိုနဲ ့ စပ္လ်ဥ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယကက ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္းတို ့ကို ၆ ရက္၊ ၂ လ၊ ၂၀၁၉ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ညြန္ ့က “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာ လ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးၾကီး အဆိုအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျပီး ယင္း အဆိုကို ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးတို ့က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(Xinhua)