25
Sat, May
582 New Articles

ေရက႑ ဘက္စုံ စီမံခန္ ့ခြဲမႈတြင္ အလႊာစုံ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့ လိုအပ္

ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေရက႑ ဘက္စုံ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံ အလႊာစုံက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ ့ေရေန ့အခမ္းအနားတြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေရေပးေ၀မႈနဲ ့ မိလႅာစနစ္၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္ ့့ရွင္းမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္ ့ရွင္းမႈ၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာ၀ အေျချပဳ ခရီးသြားလာမႈ၊ သယ္ယူ ပို ့ေဆာင္မႈ စတဲ့ က႑မ်ိဳးစုံမွာ  ေရရွည္ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္လာဖို ့အစိုးရနဲ ့ ျပည္သူပူးေပါင္းျပီး ဘက္စုံ အလႊာစုံကတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဆိုပါ က႑မ်ားမွာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ဟာ ေရျဖစ္ေၾကာင္းနဲ ့ လိုအပ္တဲ့ ေရဟာ ရွားပါး အရင္းအျမစ္ ျဖစ္လုိ႔ ေရ အရင္းအျမစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သင့္ ေၾကာင္း အသိအျမင္ ၇ွိေစဖို ့ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ ကမၻာ့ ေရေန ့ အခမ္းအနား၌ ဒုတိယ သမၼတက ေျပာခဲ့သည္။

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူးၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ ့ေရေန ့အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အဖြဲ ့ ျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

လုံျခဳံ ေဘးကင္းသည့္ ေရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမႈ စနစ္တို ့ကို လက္လွမ္းမမီဘဲ က်န္ရွိခဲ့ သူမ်ားစြာအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေလးထား ရွာေဖြ ေျဖရွင္းၾကဖို ့ ရည္ရြယ္ျပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေရေန ့၏ အထူးျပဳ အေၾကာင္းအရာကို UN – Water က “မည္သူ ့ ကိုမွ် ေနာက္ခ်န္ မထားခဲ့ ေရး - Leaving No One Behind” ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ လူဦးေရ တစ္ဘီလ်ံခန္ ့သည္္ မိမိတို ့ အိမ္မ်ားတြင္ လုံျခဳံ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၎တို ့၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ လူဦးေရ၏ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံခန္  ့မွာလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို ့၏သက္ရွည္ က်န္းမာမႈအေပပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရအရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀ျပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ေရ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ႏွင့္ အာရွတိုက္တစ္တိုက္လုံး၏ ေရ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့အထိ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို့ရာတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ကြဲျပား ျခားနားမႈ၊ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ၊ စက္မႈဇုန္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား တိုးတက္ မ်ားျပားလာမႈ စသည့္ လူေနမႈ စနစ္ ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာကာ လူတိုင္းအတြက္ ေရဖူလုံစြာ ရရွိႏိုင္ေရးမွာ ခက္ခဲလာေၾကာင္း၊ စနစ္တက် သန္ ့စင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္ ့ထုတ္လိုက္သည့္ ေရဆိုးမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းဖို ့ႏွင့္ ေရက႑ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ရန္ ေရအရင္းအျမစ္ ဘက္စုံစီမံခန္ ့ခြဲေရးကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို ့ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန ့ အခမ္းအနားသို ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား၊ အမ်ိုးသား အဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ သံတမန္မ်ား၊ NGOs, INGOs  မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး တိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ေရက႑ ဘက္စုံ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ဌာနဆိုင္ရာ ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ျပသခဲ့ၾကသည္။(Xinhua)