နယ္စပ္ရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ရွင္းလင္းမည္ဟု ဆို

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ ရွင္းလင္းသြားမည္ဟု ယေန ့နံနက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့မ်ား အၾကား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ Royal ACE Hotel တြင္ ယမန္ေန ့(ဧျပီ ၈ ရက္) က က်င္းပခဲ့ျပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္အား ယေန ့နံနက္ပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အေပၚ လုံး၀ သည္းမခံသည့္ မူ၀ါဒအား စြဲျမဲခိုင္မာစြာ ကိုင္တြယ္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို ့ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိ တည္ေထာင္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရးရုံး ကြန္ယက္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခား ေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့(BGP :_ Border Guard Police) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့ (BGB:_ Border Guard Bangladesh) တို ့ အၾကားရွိ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳ၍ သတင္း အခ်က္ အလက္ ဖလွယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒကိုမဆို သည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ိဳးကို မဆို အျခား မည္သည့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ဆန္ ့က်င္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ မိမိနယ္ေျမအား အသုံးခ်ခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ BGB သည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ တက္ၾကြ ႏိုးၾကားစြာျဖင့္ စိစစ္ ၾကပ္မတ္မည္ ျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကို လက္ခံ ရရွိပါက တားဆီး ပိတ္ဆို ့ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္၏ ဒုတိယ အခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ္သည္။

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ Maj. Gen. Md Shafeenul Islam ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္။

 

ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ရဲဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ မ်ိဳးသန္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္။

 

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပေနစဥ္။

က်န္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ ဖလွယ္ေရး၊ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကိစၥမ်ား တားဆီး ကာကြယ္ေရး၊ ျပစ္ဒဏ္က် ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္း ေပးေရး၊ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အစည္းအေ၀း၊ ေဒသမွဴးအဆင့္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတို ့ကို လစဥ္၊ ေျခာက္လ တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က် ပုံမွန္ က်င္းပေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား ၾကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဘက္ ညွိႏႈိင္း ကုန္းပိုင္း ကင္းလွည့္ေရး၊ ႏွစ္ဘက္ အားကစား ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေရး စသည္တို ့ ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ ့မ်ား အၾကား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား၏ (၇) ၾကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီျပီး အဆင္ေျပ မည့္ ေန ့ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာျမိဳ ့၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။(Xinhua)