ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူမ်ားကတိသစၥာျပဳ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူမ်ားကတိသစၥာျပဳစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ(၃၁)ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁)နာရီတြင္ ကတိသစၥာျပဳခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  (Xinhua)