ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အတြက္ တပ္မေတာ္က ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

တပ္မေတာ္က ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္(တပ္ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး) Politics, Law & Military

 

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂါၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္က ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ အႀကံေပးအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းႏိုင္ ဒုတိယစစ္ဥပေဒခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္သိန္း လက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴး ျမင့္ဆန္း ဒုတိယလက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ဒုတိယလက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္(ဗိုလ္ႀကီး) ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီး ေဒၚသဇင္ေဆြ စစ္ဥပေဒအရာရွိ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းအဖြဲ႔၏ တာ၀န္မ်ားသည္ မည္သည့္သက္ေသမ်ားကို စစ္ေမးသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးရန္၊ မည္သည့္သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား ရယူသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးရန္၊ 

မည္သည့္ အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးရန္၊သက္ေသမ်ားကို စစ္ေမးရာတြင္ ကြင္းဆက္မျပတ္ေစေရး လိုအပ္သည့္ အၾကံေပးရန္ႏွင့္  အျခားဥပေဒအေၾကာင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ အၾကံမ်ားေပးရန္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားအရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ လိုအပ္သည့္ သက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာမ်ား ၊ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာမ်ားကို အၾကံေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)