27
Thu, Jun
543 New Articles

အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ေျပာ

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကားစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ေကာ္မရွင္က ေလးစားစြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား က်ယ္ျပန္ ့စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တရားစြဲဆိုေရး လုပ္ငန္းကိုသာမက ကာကြယ္ တားဆီးေရးနဲ ့ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း တိုးခ်ဲ ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟုလည္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္လုံးတြင္ ဓေလ့စရိုက္သဖြယ္ ျပန္ ့ႏွံ ့ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ စနစ္ဆိုး(Systemic Corruption) ကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌ ေကာ္မရွင္က ခ်ဥ္းကပ္နည္း သုံးနည္းကိုအသုံးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ပထမနည္းမွာ အဇၥ်တၱ ေစ့ေဆာ္မႈ(intrinsic motivation)၊ ဒုတိယ နည္းမွာ မိသားစု ေစ့ေဆာ္မႈ (family motivation) ႏွင့္ တတိယ နည္းမွာ ဗဟိဒၶ ေစ့ေဆာ္မႈ (extrinsic motivation) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမနည္းက ကာယကံရွင္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ယုံၾကည္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ စိတ္ေန စိတ္ထား အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျပီး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္အဂတိ ယဥ္ေက်း မႈ အျပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို့ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမက အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဒုတိယနည္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ မျဖစ္မီ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိ၌ အဂတိ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ဇုန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို CPU (Corruption Prevention Unit) မ်ား ဖြဲ ့ေစျခင္း၊ က်င့္၀တ္ (Code of Conduct) မ်ား လိုက္နာေစျခင္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲျပီး လိုက္နာေစသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားျဖင့္ လည္း ေကာင္း ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္မႈ ရရွိလာေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် မိသားစု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးသည့္ နည္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

တတိယ နည္းမွာ ဆုေပး ဒဏ္ေပးသည့္ နည္းျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မူ စုံစမ္း စစ္ေဆး တရားစြဲ ဆိုသည့္ ဒဏ္ေပးျခင္းသာ တတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္နည္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လုပ္ခ လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ား တိုးေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ေပၚေပါက္ေစျခင္း၊ ရထူးေနရာ တိုးေပးျခင္း၊ ေနစရာ အိုးအိမ္  စီစဥ္ေပးျခင္း စသည့္ ဆုခ်ီးျမွင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းလည္း ဥကၠဌက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန ့တြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံ စာ အား လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္ျပခဲ့ျပီး ယခင္အပတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦးတို့က အစီရင္ခံစာအေပၚ က်ယ္ျပန္ ့စြာ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧျပီ ၂၉ ရက္၌ တင္ျပခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ခုနစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ျပီး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ကာလတို (၂၀၁၈ - ၂၀၂၁ )ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၀၅၄၃ ေစာင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေရအတြက္မွာ ယမန္ႏွစ္ ကထက္ ငါးဆမွ် ရွိေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ စုံစမ္း စစ္ေဆးသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၄၆ ေစာင္ ရွိျပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒအရ အေရးယူသင့္သည္ဟု စိစစ္ေတြ ့ရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ ့မ်ားသို ့ လႊဲေျပာင္း ေပးပို ့ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၁၇၉၅ ေစာင္ ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒ အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၅၂၈၆ ေစာင္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၂၈၂၄ ေစာင္တို့အား ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းထံ ျပန္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဌာနႏွင့္အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသို ့လႊဲေျပာင္း ေပးပို ့ခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္း ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားသည့္ အေရအတြက္မွာ ၅၃၈ ေစာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။(Xinhua)