ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းတစ္ခ်ဳိ ႔အား ယာယီရပ္ဆိုင္းအေရးယူ

ေရသန္႔လုပ္ငန္းတစ္ခုအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ရန္ကုန္ FDA) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ စက္ရံုဖြဲ႔စည္းပံု(Layout)ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ စက္ရံုအတြင္း/အျပင္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သိုေလွာင္မႈအေလ့အက်င့္တို႔ မ႐ွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားျခင္းမ႐ွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ စက္ရံုအခ်ိဳ႕အား ယာယီရပ္ဆိုင္းအေရးယူခဲ့ေၾကာင္း အစားအေသာက္ ႏွင္႔ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္)ကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အစားအေသာက္ႏွင္ ့ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနခြဲ-ရန္ကုန္သည္ ျမိဳ ့နယ္အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္အတူ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္႐ွိ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ွိထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)