ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ယခုႏွစ္ကုန္ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရန္ ေကာ္မရွင္မွ အသိေပး ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံးအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ - UEC ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူ မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(UEC)သို႔ ေလၽွာက္ထားၾကရန္ ေကာ္မရွင္မွ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယင္းႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ၊ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ပါတီ တစ္ခုတည္း အျဖစ္ တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ လုံေလာက္စြာ ရရွိေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ လိုသူ အနည္းဆုံး (၁၅)ဦးက ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က)ႏွင့္အညီ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္မ်ား ေလၽွာက္ထားမႈ အေပၚ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ စိစစ္၍ မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)