ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ေခၚယူ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၏ ေၾကညာခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚအစည္းအေဝး ကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ ၁၀နာရီ တြင္ က်င္းပရန္ေခၚယူေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ က ယေန႔ေန႔စြဲျဖင္႔ ေၾကညာခ႔ဲသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၈ ႏွင္႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ တို႔အရ ဒုတိယအႀကိမ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးအား ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)