20
Tue, Aug
533 New Articles

ေယဘုယ်သေဘာတူညီမႈမွ ခိုင္မာေသာ သေဘာတူညီမႈအဆင့္ ျဖစ္ဖို ့လိုအပ္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၃) ျပည္ေထာင္စု ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ယေန ့ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခင္က ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကဲ့သို ့ ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖင့္သာ ရပ္တန္႔မေနဘဲ တိက်ခိုင္မာသည့္ အေျခအေနတစ္ခုအဆင့္ ေရာက္ရွိဖို ့လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ေနျပည္ေတာ္ NRPC ေတြ ့ဆုံပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပီးစီးသည့္အခါတိုင္း ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္ (Principle agreed) ဆိုသည့္ အေျဖမ်ိဳးသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း။ ထိုအေျဖမ်ိဳးတြင္ ရပ္တန္႔မေနသင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေယဘုယ် သေဘာတူသည္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သုံးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆုံး၌ မည္သို ့ပင္ ေကာက္ခ်က္ခ် သည္ ျဖစ္ေစ သေဘာမတူသကဲ့သို ့ပင္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိ ခံစားရေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ အမ်ား ၾကားေကာင္းရုံ ေယဘုယ် သေဘာတူသည္ ဟူသည့္ အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ခိုင္မာ တိက်သည့္ အေကာင္အထည္ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပဳျပီး တကယ္တမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကို သြားသင့္သည္ဟု မိမိ ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္ကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လွမ္းလာသည့္ ခရီးစဥ္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၃) ျပည္ေထာင္စု ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ ေနရာေဒသ ေတြမွာရွိတဲ့ ေဒသခံတုိင္းရင္း သားေတြအေနနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္ေတြကို ရရွိခံစားႏုိင္ ေစဖို႕နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစဖို႕အတြက္ ကုလသမဂၢနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ႔မႈအပါအဝင္ NRPC ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြနဲ႕ IDP ေတြ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားဖို႕ကိစၥေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ KNPP အပါအဝင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုး ရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုး NCA ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို အတူေလွ်ာက္လွမ္း ၿပီးေတာ့ ေဒသအက်ဳိးစီးပြားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အားလံုးရည္မွန္း ထားတဲ့ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ အစိုးရ အေနနဲ႕ လမ္းဖြင့္ထားသလို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ KNPP တို ့ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

NRPC ႏွင့္ တိုင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာမွာKNPP အဖြဲ႕သည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္ ျဖစ္တည္မႈမွာလည္း KNPP အဖြဲ ့သည္ အဓိက ေနရာက ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ UNFC ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ DPM မွာ KNPP ဒုတိယဥကၠ႒ ခူဦးရယ္က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး အစိုးရနဲ႕ NCA ေရးထိုးႏိုင္ဖို႕အတြက္ UNFC အဆိုျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ညႇိႏႈိင္းရာမွာလည္း အားလံုးနီးပါး သေဘာတူႏုိင္မယ့္ အေျခအေန အထိ အေျခအေနေကာင္းမ်ား လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ KNPP သည္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာမွာ DPM ကာလအပါအဝင္ ၂၄ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုမႈ တုိင္းမွာလည္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ား၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုး၍ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဉ္မွာ အျပည့္အဝ ပါဝင္ဖို႕ကိုလည္း အေလးအနက္ထားတိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ NRPC တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ ေတြ ့ဆုံပြဲသို ့အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ တို ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ကရင္နီေဒသ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ကိစၥတို ့ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။(Xinhua)