ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ နာယက မွာၾကား

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေျခ/ ဥ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကို ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ တို ့ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ အသိေပး မွာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ ့ အစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးၾကဖို ့ နဲ့ ဌာန အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုခု လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္ခုခုကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေစမယ့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳၾကဖို ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာတို ့နဲ့ ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆြးေႏြးသြားၾကဖို ့ ထပ္မံ အသိေပး မွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု နာယကက ယေန ့ ေဆြးေႏြးပြဲ မစမီ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ ့ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ ့ရစဥ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ ့ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ ့ရစဥ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ ့ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ ့ရစဥ္။

အစီရင္ခံစာ အေပၚ စတင္ေဆြးေႏြးသည့္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ မေဆြးေႏြးမီ နာယကက အလားတူ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အတြက္ အဆိုပါ အသုံး အႏႈန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ အစီရင္ခံ စာပါ အေၾကာင္း အရာမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သုံးသပ္ တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚမွာသာ ေဆြးေႏြးၾကဖို ့၊ မေဆြးေႏြးမီ အခ်ိန္မွာ အသီးသီး အသိေပး မွာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ဥပေဒၾကမ္း တစ္္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးသကဲ့သို ့ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျပီး ေဆြးေႏြးသြားၾကတာကိုလည္း ေတြ ့ရပါတယ္၊ ထို ့ေၾကာင့္ ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ယခုကဲ့သို ့ ထပ္မံ မွာၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကက ေျပာခဲ့သည္။

ယေန ့ ဒုတိယေန ့အျဖစ္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးတို ့က ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ထိုေဆြးေႏြးမႈမွာ အျပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ရယူမည့္ အစီအစဥ္ကို  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ျပန္လည္ စတင္မည့္  ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)