၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ အမႈေပါင္း ၂၃မႈအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္

လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ပညာေပးမႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု--လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ အမႈေပါင္း ၂၃မႈအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

လူကုန္ကူးမႈအမႈေပါင္း ၂၃ မႈ တြင္ တရားခံေပါင္း ၅၈ ဦး၊ လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၃၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၇ မႈ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ၄ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၂ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ မႈ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁မႈ အားေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)