ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအား ယေန ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ဆႏၵမဲ ေတာင္းခံ အတည္ျပဳ ေပးပါရန္ ေျခ-ဥ ျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ယေန ့ နံနက္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဆႏၵမဲ ေကာက္ယူကာ ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျခ-ဥ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ အဆိုတင္သြင္းစဥ္။

“အစီရင္ခံစာနဲ ့ စပ္လ်ဥ္းျပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးတို ့က ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ေထာက္ခံ အၾကံျပဳ  ေဆြးေႏြးသူမ်ားရွိခဲ့သလို ကန္ ့ကြက္ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကို စက္ခလုတ္ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားရင္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ျပီး ကန့္ကြက္ ဆႏၵမဲ မ်ားရင္ အတည္မျပဳေၾကာင္းေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာအျပီး ဆႏၵမဲ ေကာက္ယူရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္၇ွိသူေပါင္း ၆၀၈ ဦးအနက္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ ၄၀၁ မဲ၊ ကန္ ့ကြက္ ဆႏၵမဲ ၁၉၇ မဲ ရရွိျပီး ေထာက္ခံမဲက မ်ားေသာ ေၾကာင့္ ယင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ ့၀င္ ၄၅ ဦးပါ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်က္ေပါင္း ၃,၇၆၅ ခ်က္တို ့ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းခဲ့ရာ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စတင္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာကို ယေန့ ့ အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရးဆြဲမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။(Xinhua)