16
Mon, Sep
496 New Articles

ေျခ-ဥ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ တင္ျပ

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

 

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး အပါအ၀င္ မိတၳီလာ အမတ္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း တင္သြင္းလာသည့္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းအား ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ေပါင္းတည္း ထည့္သြင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ယေန ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို ့ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 

အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက “ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလြဲျပီး က်န္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလုံး က ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန ့မွာ ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္က အဆုံးအျဖတ္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ ၾကပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ဥပေဒၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမတ္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း ဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ဦး၊ တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၅ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မတ္လ ၁၅ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိ္ယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၈၊ ၂၆၄၊ ၃၂၂ နွင့္ ၄၀၂ တို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္နွစ္ခ်က္၊ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံရုံးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင့္ သက္ ဆိုင္ သည့္ အခ်က္ စသည့္ ပုဒ္မ (၄)ခုကို ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းမိတၳီလာ အမတ္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက မီဒီယာသို ့ ေျပာခဲ့သည္။

 

ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ေမလ ၁၉ ရက္ေန ့ျပည္ေထင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ ေတာ္ သို႕ အသိေပး တင္ျပ ခဲ့ ျပီး လႊတ္ေတာ္၌ မေဆြးေႏြးမီ အေသးစိတ္ ေလ့လာစိစစ္နိ္င္ရန္ ျပည္ သူ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီ၀င္ အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူႀကမ္း ေလ့လာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ နာယကက လႊတ္ေတာ္သို ့ ေျပာခဲ့သည္။ ထိုသို ့ နာယက၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဥပေဒၾကမ္း ေလ့လာ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၎၏ ေတြ ့ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ယေန ့ အစည္း အေ၀းသို ့ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚေဆြးေႏြးလိုသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ညေန ၄ း ၀၀ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးၾကဖို ့လႊတ္ေတာ္ နာယကက မွာၾကားခဲ့သည္။

 

ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမတ္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္သားအမတ္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈသည္ ယခုအၾကိမ္မွာ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန ့တြင္ အလားတူ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမတ္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္သားအမတ္ အားလုံး ပါ၀င္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈ တစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကလည္း အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္ အျပိဳင္ တင္သြင္းလာျခင္းအေပၚ သီးျခား ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္ မတီက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ေပါင္းတည္း ထည့္သြင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။(Xinhua)