19
Sat, Jan
679 New Articles

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူ၀ါဒ(၁၉၉၅)ပါ ရည္မွန္းခ်က္ အရ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ ကတိက၀တ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ႏိုင္ငံဧရိယာ စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႀကိဳး၀ိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္စိုးရိမ္မႈမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္တပ္မေတာ္ကယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကညာခ်က္ကိုႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန(NRPC) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ ။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ ႔၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ဘိန္းခင္းဧက ၅၀ အားဖ်က္ဆီးခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔ သတင္းထုုတ္ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ ့စည္းထားေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ဒုတိိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ လေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း အထူး ကိစၥရပ္ ၁၅၇ ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သုံးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳနုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ သုိ႕ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲ ဆႏၵနယ္ (၁) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို ့ တင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္အထိ စစ္တိုင္းႀကီးငါးခု၌ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလွုပ္ရွားမွုမ်ားအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းကင္း -ကေလးဝကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္(၇၉/၈၀)ၾကားတြင္ ယာဥ္တစ္စီး အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ေပ ၃၀၀ အနက္ရွိ ေခ်ာက္အတြင္း ထိုးက်ၿပီး လူ ၂ဦးေသကာ ၆ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၈၃၆၃.၂ သိန္းတန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း မ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ားအား တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ ေပးသည့္ ပင္စင္လစာကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ပင္စင္လစာမွ စတင္ကာ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၁ဝ၁/၂ဝ၁၈ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ယာဥ္ေနာက္ခန္းၾကမ္းခင္းႏွင့္ ေဘာ္ဒီေဘးနံရံတို႔တြင္ အံဝွက္မ်ားျပဳလုပ္၍ သယ္ေဆာင္လာသည္႔ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတုံးဆိုဒ္စုံ(၆၅၀)တုံး၊ အခေလးခ်ိန္အားျဖင္႔ (၃၇၈၁)ကီလိုဂရမ္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတုံးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။