15
Thu, Nov
675 New Articles

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၀၀ေက်ာ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွ စတင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ - စစ္ေတြလမ္း (အမ္း - စစ္ေတြ အပိုင္း)မိုင္တုိင္(၉၀)ရွိ ရာေမာင္ႀကိဳးတံတားအား ယေန႔စတင္ၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနမွ ေရးစြဲလ်က္ရွိသည္႔ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Electronic Addressing Plan ဒုတိယမူၾကမ္းအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျမန္မာဘာသာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (၂၅ -၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မတူပီ-ပလက္ဝလမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝလမ္းေပၚရွိ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတား (ပလက္ဝ) စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရနံဓာတ္ေငြ ့ရည္ (LPG) ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေက်းရြာ မ်ား အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖန္ ့ျဖဴးသြားရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္းအထိ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ခ်က္ထား ေဆာင္၇ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ယေန ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ဖလံက်င္းေက်းရြာ ဖလံက်င္းဓါတ္အားခြဲရံု (33/11KVA,5MVA) တည္ေဆာက္ၿပီး၍ မိတၳီလာ -ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာ(၂၂)ရြာအား ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္ မႀကီး မိုင္တိုင္ (၀)မုိင္(၄)ဖာလံုမွ (၁)မိုင္ (၂)ဖာလံုအတြင္း (၁၈)ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအား လမ္းအနိမ့္အျမင့္ ေျဖညႇိ၍ ကတၱရာ ေရပိတ္လႊာ ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းျခင္းအစည္းအေဝးအားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အင္တာနက္တိုင္မ်ားကို အေဆာက္အဦမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ထူတပ္ဆင္ရာ၌ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအဖဲြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈေထာင့့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။