25
Mon, Mar
689 New Articles

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  ဓာတ္အားစနစ္အတြင္းသို႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ(၃၅၈၆) မဂၢါဝပ္ခန႔္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏ အျမင့္ဆုံးဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ (၁၅၄၈.၂၃) မဂၢါဝပ္ခန႔္ရွိ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ထက္ဝက္နီးပါး သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္သုံးစြဲ လာမည့္ အေျခအေနအေပၚ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည္႔  လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ကို မတ္လ ၁ရက္ေန႔အထိ လိုင္စင္စုစုေပါင္း (၁၇၆) ခု ထုတ္ေပးထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာလူငယ္နည္းပညာစြန္႔ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၂၀၁၉ တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာအသင္းသုံးသင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴ တာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT Park ရွိ Kanaung Hub ၌ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္  ျပဳလုပ္္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ထုံးဘို တပ္မေတာ္အႀကီးစားစက္႐ုံမွ ပထမဆုံး ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၁၀၀ ထိထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ခနီးေက်းရြာအနီး ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ တင္ျပထားၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဆူရ္ဘုန္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၂) မိုင္ခန္႔အကြာရွိ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚ၌ သူေဌးေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁၁ မဂၢါဝပ္ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ သန္း ထုတ္လုပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားတိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး၊ စီမံကိန္းတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်အသုံးျပဳ သြားရန္ႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေရး ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သူေဌး ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၂)ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အဝင္ပိုင္းႏွင့္ ေရထိန္း တံခါးႁပြန္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဥမင္လိုဏ္ခိုင္ခန္႔ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ အထြက္ပိုင္း ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈမ်ားကို ဥမင္လိုဏ္တစ္ေလၽွာက္ လိုက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အမွတ္(၁)ေရလႊဲ ဥမင္လိုဏ္၏ ေဖာက္လုပ္ၿပီး စီးေနမႈကို ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္ UnionPay၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပထမဆုံး မီဒီယာေတြ႔ဆုံ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

 

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာမီဒီယာနယ္ပယ္ရွိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ICT နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္စြာ သိရွိနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ Huawei မွ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုလတြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ အိႏၵိယေလယာဥ္ ၁ စီး အေရးေပၚဆင္းသက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။