ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရလမ္းျပအမွတ္အသား စိုက္ထူေပးလ်က္ရွိ

ေရလမ္းျပအမွတ္အသား စိုက္ထူစဥ္ (ဓာတ္ပံု--ေၾကးမံု) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရေပၚအမွတ္အသားႏွင့္ ကမ္းေပၚအမွတ္အသားမ်ားကို လအလိုက္ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန (ေရလမ္း သတ္မွတ္ေရး)မွ သိရသည္။ 

ေရယာဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရေပၚအမွတ္အသား ၁၅ဝ၊ ကမ္းေပၚ အမွတ္အသား ၃၄ဝ၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရေပၚအမွတ္အသား ၂၅ဝ၊ ကမ္းေပၚ အမွတ္အသား ၁၅ဝ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရေပၚအမွတ္အသား ၂၇ဝ၊ ကမ္းေပၚအမွတ္အသား ၂၅ဝ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရေပၚအမွတ္အသား ၂၅ဝ၊ ကမ္းေပၚအမွတ္အသား ၁၅ဝ ၊ မတ္လတြင္ ေရေပၚအမွတ္အသား ၂၅ဝ၊ ကမ္းေပၚအမွတ္ အသား ၁၅ဝ စုစုေပါင္း ေရေပၚ အမွတ္

အသား ၁၁၇ဝ၊ ကမ္းေပၚအမွတ္အသား ၁ဝ၄ဝ အား ျပန္လည္စိုက္ထူေပးခဲ့ေၾကာင္းေၾကးမံုသတင္းတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)