ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ကြန္ရက္အရည္အေသြးမ်ားကို တိုင္းတာေရးစက္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိ

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ၏ ကြန္ရက္အရည္အေသြးမ်ားကိုတိုင္းတာေရးစက္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေနမႈအားေတြ႔ရစဥ္ Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေမ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈ ႏွင့္ ကြန္ရက္အရည္အေသြးတို႔အား တိုင္းတာေရးစက္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ MPT၊ Telenor၊ Ooredoo ႏွင့္ MyTel တို႔၏ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း ၎တုိ႔၏ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈ (Coverage of Network) ႏွင့္ ကြန္ရက္အရည္အေသြးတို႔အား (QoS of Network)လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပါ ၎တို႔၏ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း တာဝန္ေက်ပြန္မႈရွိ/မရွိအား ျပင္ပမွနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူအႀကံေပးအဖြဲ႕ QROI အားငွားရမ္း၍ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း တိုင္းတာစစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ ၿမိဳ႕ေပါင္း(၄၀)ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္(၃)ခု၊ လမ္းမႀကီး(၅)ခုတို႔အား စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)