20
Thu, Jun
567 New Articles

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတည္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထား

လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္း တည္ ေဆာက္ရန္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ခဲ့မႈအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ၌ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကိုယ္စား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦး ေဇာ္ေအးေမာင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားအဆိုျပဳရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဓိက စက္သံုးဆီမ်ား တင္သြင္းသိုေလွာင္ရန္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႕ရဲ႕ မူလကနဦး ေလ့လာစန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ စက္သံုးဆီလိုမ်ိဳး အရည္မ်ား တင္သြင္းမႈသည္ ၿပီး ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀မွာ မူလက ၁.၅၄ မီီလီယံတန္ ကေနၿပီးေတာ့ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၆ မွာ ၄.၂၂ မီလီယံတန္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြန္တိန္နာေတြရဲ႕ အေရအတြက္ကေတာ့ ၂၀၁၀မွာ ၀.၃၃ မီလီယံ (TEU) ကေန ေျခာက္ႏွစ္အၾကာမွာ ၁.၀၆ မီလီယံအထိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ တင္ပို႕မႈက ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၀မွာ ၁.၅၃ မီလီယံ ကေနျပီး ၂.၆၆ မီလီယံတန္ကို တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ပို႕ေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းကေတာ့ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ကိုေလ့လာ ခ်က္အရ စက္သံုးဆီကဲ့သို႕ေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈသည္ ၂၀၁၆ မွာ ၄.၂၂ မီလီယံ တန္ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၃၀ ေရာက္ရင္ ၉.၁ မီလီယံတန္ကို ေရာက္ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကြန္တိန္နာ အလံုးေရက လည္း ၂၀၃၀ ေရာက္ရင္ ၃.၆သန္းအထိကို ေရာက္ရွိပါလိမ့္မယ္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ လည္း ၂၀၁၆မွာ ၂.၆၆ မီလီယံတန္ကေနျပီးေတာ့ ၂၀၃၀မွာ ၇.၀၅ မီလီယံတန္အထိ ေရာက္္ရွိဖို႕ကို မွန္းဆထားခ်က္မ်ား ရွိပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းထြက္ကုန္မ်ား၏ ၉၅%သည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ကသာ တင္သြင္းျခင္း၊ပို႕ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၏ အေျခအေနကို တိုးျမွင့္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္ျဖစ္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး စရိတ္စကႏွင့္ တည္မွီေနရသည့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို တင္သြင္းရန္ႏွင့္ သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္သည္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

“စက္သံုးဆီဆိုတဲ့ေနရာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ ယခု လက္ရွိအေျခအေနမွာ နွစ္စဥ္ ဂါလံ သန္း(၇၀၀) သံုးစြဲေနရတာ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းက ဂါလံ သန္း (၅၀) ေက်ာ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ယခု ကြ်န္မတို႕ အစီရင္ခံတင္ျပတဲ့ ဆိပ္ကမ္း ရဲ႕အဓိက ကေတာ့ စက္သံုးဆီ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လက္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ထိခိုက္မည္မဟုတ္ဘဲ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ပိုမို လြယ္ကူျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ျပင္ ပတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ စက္သံုးဆီကို အဓိကထားမည့္ ဆိပ္ကမ္းကိုတည္ေဆာက္ေရးမွာ ပင္မ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမယာကိစၥကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ျခင္း၊ သီးႏွံေလ်ာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ လူမႈဘဝမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေဒသတစ္ခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံတကာတြင္ ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ပင္လယ္ဘက္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းၾကရိုး ထံုးစံျဖစ္ေၾကာင္း ယခု ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္မွ ဆက္စပ္လာသည့္ တိုးျမစ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ လႈိင္ျမစ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းႀကီးရွိေနသည့္ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မႈး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းတို႔ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္လိုသည့္ေဒသၿဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA နဲ႔ MLIT မွ လ်ာထားခ်က္မ်ား အရ ရန္ကုန္ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီးေတာ့ အေ႐ွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ဆက္သြယ္မည္ ့တံတားႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႔႐ွိပါတယ္။ ဒီဆိပ္ကမ္းက ပိုလို႔ပင္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ့္ ဒလ တံတားနဲ႔လည္း လမ္းေၾကာင္းခ်ိတ္ဆက္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းကို တန္ခ်ိန္နည္းေသာ သေဘၤာမ်ားသာ တန္ခ်ိန္ (၂)ေသာင္းအထိသာလွ်င္ ဝင္ထြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အိမ္နီ္းခ်င္းႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကဲ့ သယ္ေနတဲ့အတြက္ logistics (သယ္ယူပို႔ေဆာင္စားရိတ္) ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။  (Xinhua)