ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္လ်က္ရွိ

ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္ေနမႈအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- MOI) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႕သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တိုးတက္လာေသာ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈႏွင့္ အညီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခင္ ၄၀၀ ဗို႔ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳး (ေၾကးႀကိဳး)ေနရာမ်ားတြင္  Cover 4C×25 mm² ABC Wire ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးျမည့္သစ္သား တိုင္ႏွင့္ သံတိုင္မ်ားကို ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒလ-တြံေတးကားလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စတင္၍တပ္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားသည္ ဗို႔အားက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ (Cover) ပါေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးအသစ္ တပ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ဗို႔အားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ရပ္ကြက္မ်ား၌ ေဆြးျမည့္သစ္သားတိုင္ႏွင့္ သံတိုင္မ်ားကိုလည္း အစားထိုး လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားႀကိဳးမ်ား ေျမျပင္ေပၚသို႔ ျပတ္က်၊ ျပဳတ္က်မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး၊ ျပည္သူမ်ား ဓာတ္လိုက္ ေသဆုံးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႀကိဳးထိန္းမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)