ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ားစာရင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ အထိ လိုင္စင္စုစုေပါင္း (၁၅၃) ခု ထုတ္ေပးထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Nationwide Telecommunications License (၄) ခု၊ Network Facilities Service (Individual) License (၅၈) ခု၊ Network Service License (၁၆) ခု၊ Network Facilities Service (Class) License (၄၉) ခု၊ Application Service License (၂၆) ခု၊  လိုင္စင္စုစုေပါင္း (၁၅၃) ခု ထုတ္ေပးထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည္႔ ကုမၸဏီစာရင္းအား http://www.ptd.gov.mm/LicenseslistDetail.aspx?id=2027  တြင္ အေသးစိတ္ၾကည္႔ရႈနိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)