ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၄ဝ၉ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

Science & Technology

 

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၄ဝ၉ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝခန္႔အကြာ ျမစ္ငယ္ျမစ္ (ဒု႒ဝတီျမစ္)ေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၃)တည္ေဆာက္ေရးမွ အထက္ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ၂၈ဝ မဂၢါဝပ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၁၄ဝ၉ ကို ဓာတ္အားကြန္ရက္စနစ္မွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အဓိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ လုပ္ငန္း၊ ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံလုပ္ငန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ လုပ္ငန္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ခုလုံး၏ ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအနီးေတာင္ေျခေက်းရြာသို႔ ၁၁ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ၄ဝဝ ဗို႔ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို အမွတ္(၃)တည္ေဆာက္ေရးမွ သြယ္တန္းေပးခဲ့ၿပီး ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီ၊ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၉ ရက္ က ေတာင္ေျခေက်းရြာသို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ခြဲေဝပို႔လႊတ္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ မန္ထန္၊ ပန္ဆုံ၊ နမ့္ဟူးႏွင့္ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ၁၁ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ၄ဝဝ ဗို႔ ဓာတ္အား လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၈ ရက္က နမ့္ဟူးႏွင့္ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၂ဝ ရက္က မန္ထန္ႏွင့္ ပန္ဆုံေက်းရြာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါ ေက်းရြာ မ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လြယ္ေစာင့္ေက်းရြာသို႔ ဓာတ္အား လိုင္းသြယ္တန္းရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေစေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ကာလမွာပင္ စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားအား စီမံကိန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ခြဲေဝပို႔လႊတ္ကာ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)