ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စက္ဆီ ၊ ေခ်ာဆီမ်ား တင္သြင္းသည့္ အႀကိမ္တိုင္း နမူနာ ရယူၿပီး အရည္အေသြး ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမည္

ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီဆုိင္ တစ္ခုအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွစ၍ တင္သြင္းသည့္ အႀကိမ္တိုင္း နမူနာရယူၿပီး အရည္အေသြး ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေရနံထြက္ ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

တင္သြင္းသည့္စက္ဆီေခ်ာဆီတိုင္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိေစၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း သုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္/ ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပည္ပမွ စက္ဆီေခ်ာဆီတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ စက္ဆီ ေခ်ာဆီ New Brandပထမ အႀကိမ္ တင္သြင္းမႈကိုသာနမူနာရယူ၍ အရည္အေသြးဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး အရည္အေသြးမွန္ကန္ပါက ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴးသုံးစြဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ထုိကဲ့သုိ ့ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(Xinhua)