ျပည္ပမွ စက္ဆီေခ်ာဆီတင္သြင္းသည္႔အခါ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အႀကိမ္တိုင္း နမူနာရယူစစ္ေဆးမည္

ျမန္မာ႔ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည္႔ ေၾကညာခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--MOI) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီတိုင္းအား ယခင္က ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းမႈကိုသာ နမူနာ ရယူခဲ႔ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အႀကိမ္တိုင္း နမူနာရယူၿပီး အရည္အေသြးဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ အရည္အေသြးမွန္ကန္မႈရွိမွသာ ထုတ္ယူျဖန႔္ျဖဴး သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္သြင္းသည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီတိုင္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္  အတြက္ထိုကဲ႔သို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္/ ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပည္ပမွစက္ဆီေခ်ာဆီ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္  စက္ဆီေခ်ာဆီ New Brand ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းမႈကိုသာ နမူနာရယူ၍ အရည္အေသြး ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး အရည္အေသြးမွန္ကန္ပါက ထုတ္ယူျဖန႔္ျဖဴးသုံးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ႔ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)