ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ YGNကားလိုင္စင္ျပန္ေပးႏိုင္ေရးစီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း မီဒီယာမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Science & Technology

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို YCDC ကိုလႊဲအပ္ၿပီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ YGNကားလိုင္စင္ျပန္ေပးႏိုင္ေရးစီစဥ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မီဒီယာမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ လ်ွပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအပိုင္းမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိၿပီး လ်ွပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ ေပးေဝႏိုင္သည့္အဆင့္ကို ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္းေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ေရႀကီးေရလ်ွံကိစၥမ်ား ထိးန္သိမ္းႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊YCDC ၏ ဥပေဒသစ္ကိစၥႏွင့္ ယင္းဥပေဒအရ ယခုလာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ကားပါကင္မ်ားျပန္လည္သတ္မွတ္၍ပါကင္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံမည့္ကိစၥႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္နားသြားလာေသာ ယာဥ္မ်ားအား YCDC မွဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္အား သန္႔႐ွင္းလွပၿပီး စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ညီေသာၿမိဳ ့တစ္ၿမိဳ ့ျဖစ္ရန္ မိမိတို႔ ၾကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္၍ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ဘက္ေပါင္းစုံမွဝုိင္းဝန္းကူညီေပးၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ထို ့ျပင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား အေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈ၊ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မည့္အေျခအေန၊အရည္အေသြးျပည့္မွီ၍ ေကာင္းမြန္ေသာလမ္းမ်ားခင္းက်င္းရန္၊ဒဂုံၿမိဳ ့

သစ္ ေလးၿမိဳ ့နယ္အား ပိုမိုဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ဆက္္လက္အဆ့င္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ထား႐ွိမႈ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္မည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအေျခအေန၊ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားဝင္ထြက္သြားလာေရး လြယ္ကူရန္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး၊မၾကာမီဒလတံတားကို အေကာင္အထည္္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိၿပီးရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအသစ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီမ်ားအားတင္ဒါေခၚယူကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက သာအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ မိမိတို႔ လုပ္ခြင့္ရျခင္းအတြက္ တတ္စြမ္းသေရြ ့လူထုဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္အဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိရာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ႐ွိမည္ဆိုလ်င္ ျမန္ဆန္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးပူေပါင္းၿပီး စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြြဲ ့႐ုံး မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပခဲ႔သည္။  (Xinhua)