၂၀၂၃ တြင္ A (6) လုပ္ကြက္မွ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္မည္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အမွတ္ A(6) ရွိ အကဲျဖတ္ တြင္း / ရွာေဖြေရးတြင္း ေရႊရည္ထြန္း (၂)တြင္ ေတြ ့ရွိ ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့မ်ားအား ငါးႏွစ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္က ယေန ့ ညေနပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “လွ်ပ္စစ္ဆိုတဲ့ သေဘာက အားလုံး သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊ ဒီေန ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ေအာင္ျမင္စြာ ေၾကညာ ေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္ေငြ ့ထြက္တဲ့အထိ ဆိုရင္ ဒါ အနည္းဆုံး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဒီေလာက္မွကၽြန္ေတာ္တို ့ ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ျကားထဲမွာ ေလး ငါးႏွစ္ အခ်ိန္ေတာ့ ေပးရတာပါပဲ၊ ဒါေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျမန္ျမန္ဆန္္ဆန္ လိုခ်င္လို ့ သူတို ့(ကုမၸဏီေတြ)နဲ ့ ညွိႏႈိင္း ျပီးေတာ့ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ A (6) ကေနျပီးေတာ့ ဓာတ္ေငြ့ ့ေတြ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ေပး ဖို ့ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

MPRL E & P ကုမၸဏီမွ Country Manager U Sithu Moe Myint ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

Woodside ကုမၸဏီမွ Country Manager Mr. Daniel Clery ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

 

TEMPကုမၸဏီမွ MD Mr. Romaric Roignan ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

A(6) လုပ္ကြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေတြ ့ရွိမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ စမ္းသပ္ရွာေဖြ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိူးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ MPRL E & P Pte. Ltd. ႏွင့္ အျခား အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ Woodside Energy (Myanmar) Pte. Ltd., TOTAL E & P Myanmar ကုမၸဏီတို ့သည္ အဆိုပါ ေရႊရည္ထြန္း(၂)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ အသားတင္ ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ သဲေၾကာအထူ ၄၀ မီတာခန ့္ကို ေတြ ့ရွိခဲ့ျပီး သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ ထုတ္လုပ္မႈ စမ္းသပ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ျမန္မာ့ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ A (6) တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေဆာင္ ေသာ MPRL E & P Pte. Ltd. က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ  Woodside Energy (Myanmar) Pte. Ltd. က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ TOTAL E & P Myanmar ကုမၸဏီက ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ကာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ စီမံကိန္း တစ္ခုအျဖစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေပၚလာရန္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ယေန ့ သတင္းစာ ရွင္းပြဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ကြက္မွ စီးပြားျဖစ္ ထြက္ရွိလာေသာ ဓာတ္ေငြ ့မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳရန္ ကမၻာ ့ေပါက္ေစ်းထက္ ပိုနိမ္ ့ေသာ ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း သုံးရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုျပီး ၀ယ္ယူလိုပါက ပို၀ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုပို၀ယ္သည့္ ပမာဏအတြက္ ကမၻာ ့ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားအျဖစ္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀၄ ကြက္ ရွိသည့္ အနက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရရွိထား ေသာ  ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ ၅၁ ကြက္မွ Open လုပ္ကြက္ ၁၅ ကြက္တို ့အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မကုန္မီ EoI အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက မီဒီယာကို ေျဖၾကားခဲ့ သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ၅၃ ကြက္္မွ Open Block ၁၈ ကြက္တို ့ကို International Bidding Round ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)