မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာ -ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာ (၂၂) ရြာအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေတာ့မည္

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ဖလံက်င္းေက်းရြာ ဖလံက်င္းဓါတ္အားခြဲရံုအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--MOI) Science & Technology

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ဖလံက်င္းေက်းရြာ ဖလံက်င္းဓါတ္အားခြဲရံု (33/11KVA,5MVA) တည္ေဆာက္ၿပီး၍ မိတၳီလာ -ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာ(၂၂)ရြာအား ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မုန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ဖလံက်င္းေက်းရြာ၌ ေအာင္ေသာင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ၍ (33/11KV, 5 MVA) ဖလံက်င္းဓာတ္အားခြဲရံုကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္မွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ 33KV ဓာတ္အားလိုင္း (၇.၆) မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 11KV ဓာတ္အားလိုင္း (၂၃.၇၄) မိုင္ႏွင့္ 11/0.4KV, (200) KVA ထရန္စေဖာ္မာ (၂၂) လံုး တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေျမာက္လည္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေျမာက္လည္၊ ထိန္ကန္၊ သိမ္းကုန္း၊ မုန္တိုင္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဖလံက်င္း၊ မုန္တိုင္၊ သရက္ၿခံ၊ လဲေတာ၊ ေညာင္ပင္သာ၊ သရက္ပင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ အိုင့္ကုန္း၊ ဆပ္ျပာက်င္း၊ သရက္ပင္(ရ)၊ သရက္ပင္(န)၊ တေပ်ာ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ မက်ည္းတန္း၊ လက္ပံအိုင့္၊ ၾကာကန္၊ သဲေတာ၊ ရွမ္းမငယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ သေျပကုန္း၊ ဂတ္ကုန္း၊ ေညာင္လည္၊ ေရေဝေက်းရြာအုပ္စုမွ ေရေဝ၊ အင္းမ၊ ကန္သာစသည့္ ေက်းရြာအုပ္စု(၆)စုမွ ေက်းရြာ(၂၂)ရြာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေက်းရြာ(၂၂)ရြာကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ Test Lab ဌာန မႏၱေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္စိုး ဦးေဆာင္၍ ဓာတ္အားလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ယင္းေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ Float Charge ျဖင့္ 33/11KV,5MVA ထရန္စေဖာ္မာသို႕ ဓာတ္အားမ်ား စတင္ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြျဖင့္ 33/11KV, (5)MVA ခြဲရံု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 33KV ဓာတ္အားလိုင္း (၇.၆) မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 11KV ဓာတ္အားလိုင္း (၂၃.၇၄)မိုင္ႏွင့္ 11/0.4KV, (200)KVA ထရန္စေဖာ္မာ (၂၂)လံုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၱေလး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႕မွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေအာင္ေသာင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)