၂၀၂၀ ျပည႔္ႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္း LPG သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရနံဓာတ္ေငြ ့ရည္ (LPG) ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေက်းရြာ မ်ား အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖန္ ့ျဖဴးသြားရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္းအထိ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ခ်က္ထား ေဆာင္၇ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ယေန ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ LPG ကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာနဲ ့ ျပည္သူအမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ သုံးစြဲလာေစဖို ့ ပုဂၢလိက က႑နဲ ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ လက္ရွိမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ ့သာ စက္မႈဇုန္မွ CSR Project အျဖစ္ ေက်းရြာ ၂၂ ရြာကို ေရနံ ဓာတ္ေငြ ့ရည္ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးမယ့္ LPG Pilot Project တစ္ခုကို ေဆာင္၇ြက္လ်က္ရွိရာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနက LPG ျဖန္ ့ျဖဴးေပးျခင္းနဲ ့ အျခား လိုအပ္ ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ မိတၳီလာျမိဳ့နယ္ ရွမ္းတဲေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာ ခုနစ္ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္ရာကို 4 KG LPG အိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါ၀င္တဲ့ မီးဖိုမ်ားကို လွဴဒါန္းေပးးခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ဒါရိုက္တာအဖြဲ ့၀င္(၄) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ေျဖၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း MD ဦးသန္ ့စင္ ေျဖၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ပုံမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အဆိုပါ CSR လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ LPG အိုးမ်ားအတြက္ ေရနံ ဓာတ္ေငြ ့ရည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ျဖန့္ျဖဴးသြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ LPG တြင္က်ယ္စြာ သုံးစြဲႏိုင္သည္ႏွင့္အမၽွ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားစစြာ ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျဖန္ ့ျဖဴး သုံးစြဲမႈ၊ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္း အရည္အေသြးျပည့္မီ မွန္ကန္မႈ စသည္တို ့တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ LPG ဆိိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္ျခင္း၊ LPG သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား က်ယ္ျပန္ ့စြာ ေဆာင္ရြက္ဖို ့ လိုအပ္ေနျခင္း၊ LPG ထည့္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးႏိုင္သည့္ Filling  Station မ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ ေနရာအႏွံ ့သို ့ ပို ့ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္ အားနည္ေနျခင္းတို ့ ရွိေနေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ LPG တစ္လတာ သုံးစြဲမႈမွာ ပ်မ္းမွ် မက္ထရစ္တန္ ေျခာက္ ေထာင္ ခန္ ့ရွိျပီး စက္ရုံမ်ားမွ တန္ ၈၀၀ ခန္ ့သာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်န္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပုဂၢလိက ကုအမၸဏီမ်ားက တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေပးရာတြင္ ကုန္းလမ္းမွ တန္ ၃၀၀၀ ခန္ ့ ေရလမ္းမွ တန္ ၂၂၀၀၀ ခန္ ့တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေပးလ်က္ ၇ွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)