ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း ၅၁ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီး

သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းအား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္(MOI) Science & Technology

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၂) မိုင္ခန္႔အကြာရွိ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚ၌ သူေဌးေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁၁ မဂၢါဝပ္ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ သန္း ထုတ္လုပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားတိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး၊ စီမံကိန္းတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်အသုံးျပဳ သြားရန္ႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေရး ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သူေဌး ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၂)ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အဝင္ပိုင္းႏွင့္ ေရထိန္း တံခါးႁပြန္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဥမင္လိုဏ္ခိုင္ခန္႔ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ အထြက္ပိုင္း ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈမ်ားကို ဥမင္လိုဏ္တစ္ေလၽွာက္ လိုက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အမွတ္(၁)ေရလႊဲ ဥမင္လိုဏ္၏ ေဖာက္လုပ္ၿပီး စီးေနမႈကို ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)