ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ခနီးေက်းရြာအနီး ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြ လ်ာထားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ခနီးေက်းရြာအနီး ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ တင္ျပထားၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၊ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္းခနီးေက်းရြာရွိ ေခ်ာင္းအား ပင္လယ္ဆားငန္ေရမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ကြင္းေရမ်ားခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သလို ေရျပန္ထုတ္ပစ္ႏိုင္ၿပီး ေႏြစပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္္ ေရခ်ိဳကိုသိုေလွာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေရထိန္းတံခါးတစ္ခု တည္ ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ဝန္ႀကီးဦးဟံထြန္းက ယင္းသို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ဝင္ခနီးေက်းရြာအနီးမွာ တည္ေဆာက္မည့္ ဝင္းခနီးေရထိန္းတံခါးအတြက္ ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ေရး ဘူမိေဗဒ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြမွ တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီး ရန္ပံု ေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြ လ်ာထားစာရင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ပံုေငြရရွိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး၏ (၁၄)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို မနက္ျဖန္၊ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။  (Xinhua)