18
Sun, Aug
555 New Articles

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္ခနီးေက်းရြာအနီး ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ တင္ျပထားၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဆူရ္ဘုန္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၂) မိုင္ခန္႔အကြာရွိ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚ၌ သူေဌးေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၁၁ မဂၢါဝပ္ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ သန္း ထုတ္လုပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားတိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္၍ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး၊ စီမံကိန္းတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်အသုံးျပဳ သြားရန္ႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေရး ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သူေဌး ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၂)ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အဝင္ပိုင္းႏွင့္ ေရထိန္း တံခါးႁပြန္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဥမင္လိုဏ္ခိုင္ခန္႔ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ အထြက္ပိုင္း ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈမ်ားကို ဥမင္လိုဏ္တစ္ေလၽွာက္ လိုက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အမွတ္(၁)ေရလႊဲ ဥမင္လိုဏ္၏ ေဖာက္လုပ္ၿပီး စီးေနမႈကို ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္ UnionPay၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပထမဆုံး မီဒီယာေတြ႔ဆုံ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

 

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာမီဒီယာနယ္ပယ္ရွိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ICT နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္စြာ သိရွိနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ Huawei မွ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုလတြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ အိႏၵိယေလယာဥ္ ၁ စီး အေရးေပၚဆင္းသက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ နိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ယူနီကုဒ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျမန္မာစာစနစ္ အသုံးျပဳသြားနိုင္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း  ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ နိုင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲ (6th International Technology & Machinery Show 2019 Ygn) ကို  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ တြင္ ယေန႔ စတင္က်င္းပသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္၍ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳင္ျမိဳ့နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ငါးမိုင္အကြာရွိ မင္းသားက် ေက်းရြာ အနီးတြင္ ေပနက္ ေရနံ အစမ္းတြင္းတစ္ခုကို ယခုလ ၂၆ ရက္ေန ့တြင္ တူးေဖာ္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္း ဒုတိယ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥာဏ္ထြန္းက ယေန ့ေန ့လယ္ ့ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာရွင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။