20
Tue, Aug
533 New Articles

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနမွ ေရးစြဲလ်က္ရွိသည္႔ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Electronic Addressing Plan ဒုတိယမူၾကမ္းအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျမန္မာဘာသာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (၂၅ -၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မတူပီ-ပလက္ဝလမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝလမ္းေပၚရွိ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတား (ပလက္ဝ) စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရနံဓာတ္ေငြ ့ရည္ (LPG) ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေက်းရြာ မ်ား အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖန္ ့ျဖဴးသြားရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္းအထိ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ခ်က္ထား ေဆာင္၇ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ယေန ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ဖလံက်င္းေက်းရြာ ဖလံက်င္းဓါတ္အားခြဲရံု (33/11KVA,5MVA) တည္ေဆာက္ၿပီး၍ မိတၳီလာ -ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာ(၂၂)ရြာအား ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္ မႀကီး မိုင္တိုင္ (၀)မုိင္(၄)ဖာလံုမွ (၁)မိုင္ (၂)ဖာလံုအတြင္း (၁၈)ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအား လမ္းအနိမ့္အျမင့္ ေျဖညႇိ၍ ကတၱရာ ေရပိတ္လႊာ ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းျခင္းအစည္းအေဝးအားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အင္တာနက္တိုင္မ်ားကို အေဆာက္အဦမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ထူတပ္ဆင္ရာ၌ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအဖဲြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈေထာင့့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ဆိုင္ရာအခေၾကးေငြမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အသိေပးအသိေပးေၾကညာခ်က္အား ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္-တနသၤာရီ-ဘုတ္ျပင္း-ေကာ့ေသာင္းသြားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေရးပါေသာ တံတားမ်ားအနက္ တစ္စင္းျဖစ္ သည့္ မိုင္တိုင္အမွတ္(၄၉/၄)ႏွင့္(၄၉/၆)အၾကားရွိ တနသၤာရီၿမိဳ႕သို႔အဝင္တနသၤာရီျမစ္ ကိုျဖတ္၍ တနသၤာရီတံတားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတား ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၄)မွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ တံတားတစ္စင္းလုံးတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အမွတ္ A(6) ရွိ အကဲျဖတ္ တြင္း / ရွာေဖြေရးတြင္း ေရႊရည္ထြန္း (၂)တြင္ ေတြ ့ရွိ ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့မ်ားအား ငါးႏွစ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္က ယေန ့ ညေနပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။