18
Thu, Jul
538 New Articles

ႏွစ္လယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ႏွစ္လယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ နိုဗိုတယ္ရန္ကုန္မက္စ္ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို JobNet.com.mm ႏွင့္ ရိုလင္ဘာဂ်ာတို႔က အေသးစိတ္ေလ့လာထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အေျခစိုက္သည္မွာ သုံးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ JobNet.com.mm မွ စုေဆာင္းထားသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ သုံးသပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

JobNet.com.mm ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ မတ္ဒီလူကာ(Matt De Luca) က“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေလ့အထေကာင္းေတြ ျမန္မာနိုင္ငံမွာတိုးတက္ထြန္းကားလာဖို႔ ျပ ျပင္းျပင္းျပျပ ေမၽွာ္ လင့္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ယခုလို လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာေတြကို ထုတ္ျပန္ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

ႏွစ္လယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၎အစိီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈအမ်ားဆံုး အလုပ္ေနရာ၂၀ စာရင္းတြင္ စာရင္းႏွင္႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ေနရာ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ႔ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္ေနရာ အတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္႔ စာရင္းႏွင္႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ေနရာ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုအလုပ္ေနရာ ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Job.net.com.mm မွ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွာေဖြရန္ ႏွင္႔ ရရွိရန္ ခက္ခဲသည္႔ စိန္ေခၚမႈ၊ အဆုိပါ အရည္အေသြးျမင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လုပ္ခႏႈန္းမ်ား ျမင္႔မားမႈ၊ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွားပါးမႈ၊ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ားမွ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေက်ာ္လႊားနုိင္မည္႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပဳစုတင္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အစီရင္ခံစာ ၌ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္လိုအပ္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ လစာအေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ က႑အလိုက္ ၊ လုပ္ငန္းအလိုက္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ား အလိုက္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား ကို  အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔ ၆ လအတြင္း အလုပ္ေခၚယူသည္႔ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ႏွင္႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၆၁၅,၅၁၉ ဦးရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားသည္။  (Xinhua)