ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ ႀကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- YRG) Social

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ Sunday Market ၊ Tourism Name ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ Mascot (လာဘ္ေကာင္)ရုပ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဒီဇိုင္းပံုစံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ ႀကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္ဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ သင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)