ေရေခြ်တာ စုေဆာင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ၾကရန္ ႏွင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ ရွိပါက ဆက္သြယ္ ေတာင္းခံ ႏုိင္ေၾကာင္း YCDC အသိေပး

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ဒလ ၿမဳိ ့နယ္ အတြင္း ေရခပ္ေနသူ တစ္ဦးအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လတ္တေလာတြင္ ေရဖိအား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ၍ ေရေခြ်တာ စုေဆာင္း အသံုးျပဳ

ႏိုင္ၾကရန္ ႏွင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္ ရွိပါက ဆက္သြယ္ ေတာင္းခံ ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ ေရရရွိေရး ႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္း တာ၀န္ခံ အဖြဲ ့၏ အသိေပး တင္ျပမႈ အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ေရျဖန္႔ျဖဴး ေပးေ၀လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ရာသီဥတုပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕၍ ေရသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရဖိအား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းမႈမ်ား လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရလိုအပ္ခ်က္ရွိပါက အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္႐ံုး - ၀၉၂၅၀၂၈၃၈၂၃ ၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္႐ံုး - ၀၉၂၅၀၂၈၃၈၁၂ ၊ ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္႐ံုး - ၀၉၅၀၅၄၅၆၅ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္႐ံုး - ၀၉၂၅၃၈၃၅၂၇၅ ဖုန္းအမွတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္

ေတာင္းခံ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ား၏ ေရသိုေလွာင္မႈ အေနျဖင့္လည္း ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ ေရလိုအပ္ခ်က္အား ျပည့္မွီလံုေလာက္စြာ ေပးေ၀ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေသာက္သံုးေရစဥ္ဆက္မျပတ္ေပးေ၀ရန္အတြက္ ေလွာ္ကား၊ ဂ်ဳိးျဖဴ၊ ဖူးႀကီး၊ ငမိုးရိပ္ ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ေရသန္႔စင္စက္႐ံုမွ ေရအား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပဳၿပီး ေရတြန္းစက္ႀကီးမ်ား လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ေရေပးေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ ့အတူ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ထပ္ဆင့္ေရတြန္း စက္႐ံုမ်ားျဖစ္သည့္ ပါရမီ ေရတြန္းစက္႐ံု၊ က်ဳိကၠဆံေရတြန္းစက္႐ံု၊ ဂႏၶမာေရတြန္းစက္႐ံု၊ ၿမိဳ႕ဦးေရတြန္းစက္႐ံု၊ ေရနံ႔သာေရတြန္းစက္႐ံု၊ သု၀ဏၰေရတြန္းစက္႐ံု၊ ေရႊအင္ၾကင္း ေရတြန္း စက္႐ံု၊ ဘုရင့္ေနာင္ေရတြန္းစက္႐ံု၊ ေရႊေပါကၠံေရတြန္းစက္႐ံု၊ သဲျဖဴ ေရတြန္းစက္႐ံု၊ ရန္ကုန္ေပါက္ေရတြန္းစက္႐ံု၊ ဒလေရတြန္းစက္႐ံု၊ ဒဂံုေတာင္ေရတြန္းစက္႐ံုအမွတ္(၁)၊ ဒဂံုေတာင္ ေရတြန္းစက္႐ံုအမွတ္(၂)၊ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရတြန္းစက္႐ံု အစရွိသည့္ ေရတြန္းစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ ေရေပးေရးစနစ္မွ ေရတြန္းစက္႐ံုမ်ား၊ ထပ္ဆင့္ေရတြန္းစက္႐ံုမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ေရျဖန္႔ျဖဴး ေပးေ၀လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)