ေက်းရြာ ၇၅ ရြာအတြက္ ေရဂါလန္ သုံးသိန္းခန္ ့ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးႏိုင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနမႈအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေႏြရာသီ ေရရွားပါး ေက်းရြာမ်ားအား ေသာက္ သုံးေရမ်ား ျဖန္႔ ျဖဴးေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေမလ၂၃ ရက္ေန ့အထိ ေနျပည္ ေတာ္ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုရွိ ျမိဳ ့နယ္ ၃၀ မွ ေက်းရြာေပါင္း ၇၅ ရြာထံသို ့ ေရဂါလန္ ၂၉၅၂၂၀ ျဖန္ ့ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရ အလ်င္အျမန္ ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ၾကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊  ကယား၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ေရရွားပါး ေက်းရြာမ်ားသို ့ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၱေလး တိုင္း ေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို ့တြင္ ေရဂါလန္ အမ်ားဆုံး ျဖန္ ့ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို့အျပင္ ေက်းလက္ေရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၇၇ ရြာ၌ ေရေပးေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၂၂၁ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိျပီး မည္သည့္ ေက်းရြာ မဆို ေရရွားပါး ျပတ္လပ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန (ရုံးခ်ဳပ္) အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ ့နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန မ်ားသို ့ ဖုန္း၊ သို ့မဟုတ္ အျခား ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ အခ်ိန္အခါမေရြး ဆက္သြယ္ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။(Xinhua)