ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေဆာင္မ်ား၊ အခန္းမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္မႈမ်ားကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Social

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ အေဆာင္မ်ား၊ အခန္းမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္မႈမ်ားကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ယေန႔က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္၏ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေဆာင္ငွားရမ္းမႈ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ထားေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ အေဆာင္ငွားရမ္း ေနမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ခြင့္ျပဳေပးသူမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိကို သိရွိိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေကာ္မတီနယ္နမိတ္ (၃၃)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေဆာင္ငွားရမ္းမႈ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမရွိဘဲ ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ငန္း (၃၈၃)ခုကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ယင္းေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကို လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ အေဆာင္ငွားရမ္းမႈကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါသျဖင့္ အေဆာင္မ်ား၊အခန္းမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္မႈမ်ားကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါဘူး။” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေကာ္မတီနယ္နမိတ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဦးမွ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံု၊ ဥပစာတစ္ခုခုတြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ပါက အနီးဆံုးပတ္ဝန္းက်င္(၁၀)ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ စည္ပင္က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္၊ အခြန္ဦးစီးဌာန၏ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသ႔ို လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦ (သို႔မဟုတ္) ေျမ (သို႔မဟုတ္) ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္းကို အခေၾကးေငြရယူ၍ ငွားရမ္းထားပါက ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ တည္ဆဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ငွားရမ္းရရွိေငြေပါင္း၏ သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရာျပတ္တန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ၿပီး ပစၥည္းခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆူညံမႈမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထားျမင့္တက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။  (Xinhua)