၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ေဒသ "တရုတ္စာေပေပါင္းကူးတံတား " ျပိဳင္ပြဲ၌ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ စုေပါင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Culture

 

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ရန္ကုန္ ေဒသ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား"  ၿပိဳင္ပြဲ ကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕ ေန႕လယ္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာတြင္ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား"ျပိဳင္ပြဲ မွာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ေဒသဆုိင္ရာ အထက္တန္းအဆင့္ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး အဆုိပါျပိဳင္ပြဲသို႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ ၁၄ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ  ၄င္းတုိ႔အနက္ ထူးခြ်န္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၆ ဦး တို႕ အား   ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ေဒသ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ေနာက္ဆံုး အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲသို႕ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

"တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ၿပိဳင္ပြဲသည္ တ႐ုတ္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ ၊တ႐ုတ္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအသိပညာ ႏွင့္ အႏုပညာ စြမ္းရည္စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသယွဥ္ျပိဳင္ရသည့္ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပသည့္ျပိဳင္ပြဲကုိ တကၠသုိလ္အဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ဟူ၍ ႏွစ္ရက္ ခြဲျပီး က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္အဆင့္ျပိဳင္ပြဲကုိ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ျပီး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ၁၂ ဦးအနက္ ထူးခြ်န္သူ ၆ ဦးအား ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ေဒသ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ေနာက္ဆံုး အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ သို႕ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ခံရသည့္ တကၠသိုလ္ အဆင့္ ႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား က လာမည့္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပ မည့္ ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပထမ အဆင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သို႕သြားေရာက္ကာ ဆက္လက္၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္ စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ရန္ကုန္ ေဒသဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ယခု က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ "တ႐ုတ္စာေပ ေပါင္းကူးတံတား" ၿပိဳင္ပြဲသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဳမွ ဦးစီးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈသံ႐ံုး ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာစကား ႏွင့္ စီးပြားေရး စင္တာ ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ စာသင္ေက်ာင္း တို႕မွ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(Xinhua)