ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ရွိ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံု ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အႏုပညာ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ) Culture

မႏၱေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္း က မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္ေရႊျပည္သာ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး “လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား မွ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာရပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး” စာတမ္းမ်ား ကို ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ အလိုက္ စာတမ္းဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား သို႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကိုယ္စား မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း ၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေရး ဥကၠ႒ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်မ္းေအး ၊  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ မစၥတာ ၀မ္က်ံဳရင္(Mr.Wang Zongying) ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီး မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တို႕က တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို က ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ အသီးသီး မွ အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊  ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ၊ ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္မႈ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚ အျပန္အလွန္ ေလးစား တနန္ဖိုးထားမႈ ၊ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏုိင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစလိုေၾကာင္း ၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အႏုပညာရွင္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား အား ၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို က ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ အမွာစကားေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္ က ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ အမွာစကားေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း က အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေရး ဥကၠ႒ ဦးခ်မ္းေအး က မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ ေပါင္ဇလန္႔က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ အား ေျဖၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကိုယ္စား မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒတြင္း ရွိ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ အား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလး တြင္ လာေရာက္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ ကိုယ္စား လြန္စြား ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲ အစီအစဥ္ အတြင္း လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ေနရာအသီးသီး ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သမိုင္း၀င္ ေနရာမ်ား သို႕လည္း ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အထူးရန္ပံုေငြ ျဖင့္ ေဒသတြင္း က႑အသီးသီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အတြက္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသတြင္း ရွိ ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမျခင္း ထိစပ္ေနသည့္ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ ျဖစ္တည္ေနေသာ ကံၾကမၼာ အက်ိဳးတူ အသိုက္အ၀န္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသတြင္း ရွိ ႏုိင္ငံ မ်ား ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ လိုလာေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အထူးရန္ပံုေငြ အား ထူေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ျဖင့္ အထူးရန္ပံုေငြ အား ထူေထာင္ေပးခဲ့ကာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ၿပီး ၃ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ ကာလ အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းေပါင္း ၂၆၀ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယေန႕က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ သည္လည္း လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း ၏ အေရးပါသည့္ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ျပည္သူလူထု မ်ား အၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အေပၚ လြန္စြာ အေရးပါေၾကာင္း ၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား က ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ႀကီးျပင္းကာ အတူတကြ ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ ရရွိေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေရး ဥကၠ႒ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်မ္းေအး က လတ္တေလာရက္ပိုင္း အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ က ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အေနျဖင့္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အား စီမံကိန္း ေပါင္း ၁၉ ခု အတြက္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အထူး ရန္ပံုေငြ ျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၃၇ သန္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ပထမ အႀကိမ္တြင္ လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အား အထူးရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၄ သန္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ မ်ား အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေငြေၾကး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ၿပီး ယေန႕ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ သည္လည္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား က ေဒသတြင္း အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား ၏ ျပည္သူလူထု အၾကား ဆက္ဆံေရး အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေမာင္ ေပါင္ဇလန္႕ က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ အား ေျဖၾကား ခဲ့ရာ တြင္ မိမိ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ မွ လာေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ  ႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္ ပန္းခ်ီပညာရပ္ မဟာဘြဲ႕တန္း ပထမ ႏွစ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ မွ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း အား တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲ အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲကိုလည္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အျခား ႏုိင္ငံ မ်ား ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အား ပိုမို သိရွိနားလည္ ႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေရွ႕ဆက္၍ လည္း အလားတူပြဲမ်ိဳး ဆက္လက္က်င္းသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသတြင္း အႏုပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ အား ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ မွ ၃၁ ရက္ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္(မႏၱေလး) မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္စဥ္ ေဒသတြင္း ရွိ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံ မွ တစ္ႏုိင္ငံ လွ်င္ လူငယ္ အႏုပညာရွင္ ၄ ဦး ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦး ပါ၀င္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲ အတြင္း လူငယ္မ်ား ၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ပန္းပု ၊ အဆို ၊ အက မ်ား တင္ဆက္ ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ ဆိုင္ရာ ျပန္ခန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေတြ႕ဆုံပြဲ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ား မွ လူငယ္ မ်ား က မိမိ ႏိုင္ငံ ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ အလိုက္ အႏုပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္မ်ား ကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)