မွတ္တမ္းတင္မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾက

မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ျဖိဳးလာပုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Culture

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲအား ယေန႔(မတ္ ၃၀ ရက္)နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေဟာေျပာပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္တကၠသုိလ္ သတင္းပညာသင္ၾကားေရးစင္တာမွ ဆရာခ်န္ယြီက မုိဘုိင္းအင္တာနက္က်ယ္ျပန္႔လာရာမွ ဗြီဒီယိုအသုံးမ်ားအၾကည့္မ်ားလာပုံ၊ မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ထူးျခားခ်က္ ၊ UGC(User Generated Content) ဖန္တီးမႈႏွင့္ ထူးျခားခ်က္၊ PGC(Professional Generated Content) ဖန္တီးမႈႏွင့္ထူးျခားခ်က္ဟူ၍ အပုိင္းက႑ေလးခုခြဲ၍ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ျဖိဳးလာပုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

မိုဘုိင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာျခင္း၊  လူတုိင္း စမတ္ဖုန္းအသုံးျပဳလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဗီြဒီယုိ အၾကည့္မ်ားအသုံးမ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဗီြဒီယုိဟုဆုိရာတြင္ online video ႏွင့္ short videoဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ရာ Short videoတြင္  ဇတ္အိမ္ဖြဲ႔ မုိက္ခရုိဗီြဒီယုိႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိဗီြဒီယုိဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္မုိက္ခရုိဗီြဒီယုိသည္ ပတ္၀န္းက်င္၊လူမ်ိဳး ေနထုိင္မႈဘ၀ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လက္ေတြ႔ဘ၀ကုိ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း ၊ Short Videoသည္ လူတုိင္းေနရာမေရြးအခ်ိန္မေရြး အဓိကဇတ္ေကာင္အေနျဖင့္ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ Short Video appကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္အသုံးျပဳသူမ်ားလာရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Short Video app အသုံးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ မုိက္ခရုိ ဗီြဒီယုိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ျဖိဳးလာပုံဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ UGCပုံစံျဖင့္ အသုံးမ်ားဆုံး Short Video app က Kuai Shou၊ Tik Tok၊ Watermelon၊ Wei Shiတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတုိ႔အနက္ Tik Tok ၏ အသုံးျပဳသူက်ယ္ျပန္႔တုိးတက္ လာမႈႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၄ ဆ တုိးတက္လာရာ အသုံးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၂၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါေဟာေျပာပြဲကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္တကၠသုိလ္ သတင္းပညာေကာလိပ္၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးေကာလိပ္၊ ေရႊဇာမဏီ သတင္းစာတုိက္ႏွင့္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာတုိ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ျမန္မာ ဆရာမဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ နားေထာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (Xinhua)