၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အႀကဳိ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး မိတ္ဆက္

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အႀကဳိ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္း သည့္ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အႀကဳိ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္း သည့္ Promotion Conference အခမ္းအနားအား ယေန ့မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။

တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ(CAEXPO)မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ သာမက အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ လွည့္လည္ ျပသ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ရာ ယခု အခါ China-ASEAN Expo Myanmar Exhibition 2018 ကုန္စည္ ျပပြဲအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ေမလ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္ အထိ  ျပခန္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္ ့ျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ လူသုံးကုန္ ၊ စားေသာက္ကုန္ ၊ စက္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ ျပသႏုိင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ ့၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ က တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ(CAEXPO)တြင္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ၊ ပုံမွန္ ေဖာက္သည္ မ်ား ရရွိေရး အတြက္ ႀကဳိးစား လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ေက်ာက္မ်က္ အျပင္ အျခားေသာ ျမန္မာ့ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား ပုိမုိ ပါ၀င္ လာေအာင္ စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ ့၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ က ကုန္စည္ ျပပြဲ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ သံရုံး စီးပြားေရး ဌာနမွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး Mr.Peng Shaofeng က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ ျပပြဲ ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Zeng Zhong က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ ျပပြဲ ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Tang Hai က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အႀကဳိ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္း သည့္ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ သံရုံး စီးပြားေရး ဌာနမွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး Mr.Peng Shaofeng က အမွာ စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သကဲ့သုိ ့တရုတ္ ႏွင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား မိတ္ဘက္ အျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ယုံၾကည္ခ်က္ ျပည့္၀စြာျဖင့္ ေရွ ့ဆက္ၿပီး စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ား ယခုထက္ ပုိ၍ ရွာေဖြ ႏုိင္မည္ဟုလည္း ယူဆပါေၾကာင္း ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈမ်ားလည္း ယခုထက္ ပုိ၍ တုိးျမႇင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့အတူ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အႀကဳိ Promotion Conference အခမ္း အနားတြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ ျပပြဲ ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Zeng Zhong ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Tang Hai တုိ ့က တရုတ္ ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ္း ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၊ နန္နင္းၿမဳိ ့၌ ျပဳလုပ္မည့္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ျပဳလုပ္မည့္ China-ASEAN Expo Myanmar Exhibition 2018 ကုန္စည္ ျပပြဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မ်ားစြာ စိတ္၀င္ စားမႈ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပါ၀င္မႈ တုိးျမင့္ လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခု ျပပြဲ အတြက္ ယခုကတည္းက စာရင္း ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပခန္းေပါင္း ၁၄၀ ခန္ ့ပါ၀င္ ျပသႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံၿမဳိ ့ကုိ City of Charm အျဖစ္ ပါ၀င္ ျပသႏုိင္ေရး တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ္း ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၊ နန္နင္းၿမဳိ ့ ၌ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈ အား က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပခန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ ျပသရန္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)