တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူး ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ သည့္ ပထမ အႀကိမ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕ ညပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pan Pacific ဟိုတယ္ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အခမ္းအနား သို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ ႏွင့္ ဇနီး ဝမ္ရႊဲဟုန္ (Ms.Wang Xuehong) ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး သံမွဴးႀကီး မစၥ လီေရွာင္ယန္ (Ms.Li Xiaoyan) ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ (Xie Guoxiang) ႏွင့္ သံ႐ံုး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ၊  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း (ဗဟို) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးဝင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ လ်ိဳယင္ (Liu Ying) ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အခမ္းအနား ကို တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃.၅၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ သို႕ တျဖည္းျဖည္း ပိုမို ဝင္ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အား အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္လာျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑ တြင္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလားအလာ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ တို႕ကို ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီး အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေပါင္းကူးတံတာ သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း ဟူေသာ အေျခခံမူဝါဒ ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားစြာလည္း ရရွိႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က႑အသီးသီးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္လာ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ က အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ လ်ိဳယင္ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ အတူတကြေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑ အသီးသီး တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္း ျဖစ္တည္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ ယႏၱယား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အတူတကြ ယင္းအခြင့္အေရး ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ လတ္တေလာရက္ပိုင္း တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ  ေဆြးေႏြးမႈ ပြဲ ကို လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ က ႏွစ္ႏုိင္ငံ က႑ အသီးသီး ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ လူမႈအသိုက္အဝန္း ကိုလည္း တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံံေရးသည္ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း တည္ရွိခဲ့ၿပီး  ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နီးကပ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ရံုသာမက အလြန္အေရးပါေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမို ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ၏ ထိပ္တန္း အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိ္္င္ငံလည္း ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈသည္လည္း တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တို႕ကို  ျမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ လ်ိဳယင္ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ကို ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စၾကၤ ံသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ ၿပီး ခုိင္မာ သည့္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ေကာင္စီ တည္ေထာင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ အကူးအေျပာင္းကာလ သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္တည္းတြင္ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရရွိရန္ အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး ခုိင္မာေတာင့္တင္းျခင္း သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အား ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ တစ္ခု ကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၊ ရခုိင္အေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ယင္း စိန္ေခၚမႈ ၃ ခု ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ က႑ အသီးသီး မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီး တို႕က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေတြးအျမင္ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဖလွယ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သို႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ က႑အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။(Xinhua)