စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ SPRING LINE စင္တာ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ဖြင့္လွစ္

SPRING LINE” Business Hotel & Urban Complex Center အား ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္စဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ေန စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖြဲ ့စည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရႊအုတ္ခဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ “SPRING LINE” Business Hotel & Urban Complex Center ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန ့ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေနရာ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေရႊက ေရႊအုတ္ခဲ ကုမၸဏီ၏ Spring Line Project သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ပထမဦးဆုံး စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစုံ Project လုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ Hotel ၊ Shopping Mall ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး စင္တာ စသည္တုိ ့ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစုံ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Spring Line Project သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၊ အင္းစိန္ၿမဳိ ့နယ္ ၊ ေအာင္ေဇယ် တံတား အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ Project ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တရုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေရႊက ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 တရုတ္ႏုိင္ငံ ၊ ကူမင္းၿမဳိ ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Mr.Yang Baozhang က ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

Spring Line Project အား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရႊအုတ္ခဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ၊ Holy World Group ၏ Chairman ျဖစ္သူ ဦးလင္းေအာင္(Mr.Zhang Lin Hong) က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

SPRING LINE Business Hotel & Urban Complex Center ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၊ ကူမင္းၿမဳိ ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Mr.Yang Baozhang က SPRING LINE Project သည္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ Project တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကဳိးပမ္း တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Spring Line Project အား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရႊအုတ္ခဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ၊ Holy World Group ၏ Chairmen ျဖစ္သူ ဦးလင္းေအာင္(Mr.Zhang Lin Hong) က စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေတြ ့အႀကဳံမ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ ့စီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ခဲ့မႈ အေပၚ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ဳိးေဆာင္ ပါ၀င္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Spring Line Project အား Holy World Group ၏ စီမံခန္ ့ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ေရႊအုတ္ခဲ ေဆာက္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိစီမံကိန္းအား ၂၄ ထပ္ အေဆာက္အဦ ၄ လုံး ၊ ၁၇ ထပ္ အေဆာက္အဦ ၁ လုံး ပါ၀င္ကာ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ခန္း ႏွင့္ ရုံးခန္း အျဖစ္ ႏွစ္မ်ဳိး အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ SOHO ကြန္ဒုိ ၊ အဆင့္ျမင့္ Business Hotel ၊ Office Tower ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား ၊ Shopping Center ၊ ေရကူးကန္ ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား စသျဖင့္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“SPRING LINE” Business Hotel & Urban Complex Center ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ တရုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေရႊ ၊ ကူမင္းၿမဳိ ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Mr.Yang Baozhang ၊ ေရႊအုတ္ခဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ၊ Holy World Group ၏ Chairmen ျဖစ္သူ ဦးလင္းေအာင္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)