ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပ သည့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ ျပပြဲ တြင္ သြားေရာက္ ခင္းက်င္းျပသမည္

ေပက်င္းၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပ သည့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ ျပပြဲ သို႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား သြားေရာက္ခင္းက်င္း ျပသျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ သို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ား မွ သြားေရာက္ ပါဝင္ ခင္းက်င္း ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕ ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွ သိရွိခဲ့ရသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ Explore Myanmar ကုမၸဏီ မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Liu Wei က ယခု ကဲ့သို႕ ေပက်င္း ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ ျပပြဲ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ားသြားေရာက္ ခင္းက်င္း ျပသရျခင္း မွာ ႏိုင္ငံတကာ မွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ ကို ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေပက်င္း ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ အား ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၆ ႏုိင္ငံ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၅၅,၀၀၀ စတုရန္း မီတာ တည္ရွိကာ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၅ သိန္းခန္႕ လာေရာက္ၾကသည့္ ျပပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ က်င္းပ စဥ္ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုလည္း က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီး မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဖလွယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ ေပက်င္း ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ကိုလည္း ေရးထိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ ေပက်င္း ၿမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာ အစားအစာပြဲေတာ္ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အႀကီးဆံုး ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ သို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အသီးသီး ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ခင္းက်င္း ျပသမည့္ ျပခန္း ဧရိယာ မွာ ၄၈ စတုရန္း မီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁၅ ခု တို႕မွ သြားေရာက္ ခင္းက်င္း ျပသၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေပက်င္း ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ ျပပြဲ သို႕ သြားေရာက္ ခင္းက်င္း ျပသ ရန္ အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) တို႕ မွ ဦးစီး၍ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲ သို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က တက္ေရာက္ ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)