တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဟုိင္နန္ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ခ်ဳံခ်င့္ - ရန္ကုန္ တုိက္႐ုိက္ပ်ံသန္းမႈ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ ယေန႔စတင္

အခမ္းအနား စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟုိင္နန္ေလေၾကာင္းလုိင္း၏  ခ်ဳံခ်င့္-ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္-ခ်ဳံခ်င့္ တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းမႈခရီးစဥ္ စတင္ျခင္းအား ၾကိဳဆုိသည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံး သံမွဴး  ယြီျပင္းက်န္း (Yu Bianjiang)ႏွင့္ ဟုိင္နန္ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံး သံမွဴး  ယြီျပင္းက်န္း (Yu Bianjiang)မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ အခမ္းအနား ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ဟုိင္နန္ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အျပန္အလွန္တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းမႈခရီးစဥ္သစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းအဆက္အသြယ္အဆက္မျပတ္တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတုိးပြားေစမည္ျဖစ္သလုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးပင္ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံး သံမွဴး  ယြီျပင္းက်န္း (Yu Bianjiang)ကလည္း တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သလုိ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ခရီးသြားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ တရုတ္ခရီးသြားဦးေရ ၃ သိန္းနီးပါးခန္႔ရွိရာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးပြားလာေၾကာင္း ၊ ျမန္မာခရီးသြားက႑တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဓိကက်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ တစ္ပတ္တြင္ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိရာ ထပ္တုိးလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းမႈ ခရီးစဥ္ ထပ္တုိးဖြင့္လွစ္ျခင္းက ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ပုိမုိအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစႏုိင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားက႑၊ ယဥ္ေက်းမႈက႑၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ား၏ဆက္သြယ္မႈကုိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဟုိင္နန္ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ ေျပးဆြဲပ်ံသန္းသည့္ ၃၂ လုိင္းေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလေၾကာင္းလုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံခ်င္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အျပန္အလွန္တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းသည့္ခရီးစဥ္အား  တစ္ပတ္လွွ်င္ တနလၤာ ၊ ဗုဒၶဟူူး ၊ ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ၄ ႀကိမ္ ပ်ံသန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ခ်ဳံခ်င့္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကုိ Flight No. HU709ျဖင့္ ခ်ဳံခ်င့္မွ ၉ နာရီ ၀၅ မိနစ္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ၁၀နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ခ်ဳံခ်င္းခရီးစဥ္ကုိ Flight No. HU710ျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ၁၂ နာရီ ၀၅ မိနစ္တြင္ ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳံခ်င့္သုိ႔ ၁၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)