ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မွဳနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမွဳမ်ား တြင္ တရုတ္ယြမ္ ႏွင္႔ ဂ်ပန္ယန္း တို ့ အားေဆာင္ရြက္ခြင္႔ျပဳ

ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) Economy

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံတကာေပးေခ်မွဳႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမွဳမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေငြေပးေခ်မွဳဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္း (Authorized Dealer – AD) လိုင္စင္ရဘဏ္မ်ားတြင္ တရုတ္ယြမ္ (Chinese Yuan – RMB) ႏွင္႔ ဂ်ပန္ယန္း (Japanese Yen) တို ့ အား ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မွဳနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမွဳမ်ား (Settlement Currencies) ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ေငြေပးေခ်မႈေတြ ပိုၿပီးအဆင္ေျပေအာင္လို႔ လုပ္တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မွဳနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမွဳမ်ား အတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြနဲ႔ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ကို ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ျပဳလုိက္တာပါ’’ ဟုဆင္ဟြာကိုေျပာသည္။

 

၎ေငြေၾကး ႏွစ္မ်ဳိးအား နုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ ႏွင္႔ စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ AD လိုင္စင္ရဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္စာရင္းဖြင္႔လွစ္ျခင္း ႏွင္႔ စာရင္းရွင္းလင္းေပးေခ်ျခင္းတို႔မွ အပ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းဖြင္႔လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 

ယခင္က  ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မွဳနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမွဳမ်ား အတြက္ ယူရိုေငြ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ နွင္႔ စကာၤပူေဒၚလာ တို႔အားေဆာင္ရြက္ခြင္႔ျပဳခဲ႔ရာမွ ယခုအခါ တရုတ္ယြမ္ (Chinese Yuan – RMB) ႏွင္႔ ဂ်ပန္ယန္း (Japanese Yen) တို ့ ကိုပါထပ္တုိးခြင္႔ျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။  (Xinhua)