မြန္ျပည္နယ္ သာမက ႏုိင္ငံ ဓာတ္အား အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သထုံ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံ လည္ပတ္မႈ စတင္

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

သထုံ ၊ ဧၿပီ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မြန္ျပည္နယ္ အတြက္ သာမက ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အား စနစ္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံ လည္ပတ္မႈအား ယေန႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က စက္ရုံ၏ ဓာတ္အားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အား စနစ္ထဲ ၀င္သကဲ့သုိ ့မြန္ျပည္နယ္၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိလည္း ဖူဖူလုံလုံ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ကရင္ ျပည္နယ္ ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ကုိ လည္း ျဖည့့္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန ့ျပဳလုပ္ေသာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံသည္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၊ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ကမာၻ ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး စက္ရုံအား တရုတ္ ႏုိင္ငံ China Engineering Energy Co.,Ltd(CEEC) က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္အားကုိ စစ္ေတာင္း-သထုံ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္း ၊ သထုံ - ေမာ္လၿမဳိင္ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္း တုိ ့ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အား စနစ္ထဲသုိ ့ပုိ ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။သထုံၿမဳိ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခုိင္က အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ျပည္သူ/သားမ်ား အတြက္ ထိထိမိမိျဖင့္ အက်ဳိးရွိသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ယခု အခါတြင္ စက္ရုံမွ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ လည္ပတ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စက္ရုံ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေျခ ၁၂၀၀ ေက်ာ္အား လွ်ပ္စစ္မီး တုိးတက္ ရရွိသုံးစြဲႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။သထုံ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံတြင္ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ ျဖစ္သူ ေဒၚႏုႏုေ၀က ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ား ပုိ၍ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စက္ရုံ တည္ေဆာက္မႈမွာလည္း နည္းပညာမ်ား တုိးတက္ ျမင့္မားလာၿပီး ယခုကဲ့သုိ ့ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အတြက္ ၀မ္္းသာမိေၾကာင္း ဆင္ဟြာသုိ႔ ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သထုံ ၁၁၈.၉ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြသုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၀ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသီဟက “ စီမံကိန္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိပါတယ္။မြန္ျပည္နယ္မွာက စက္မႈ/လက္မႈ လုပ္ငန္းေတြလဲ အမ်ားႀကီး ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္လာတယ္။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ မီးအားက မလုံမေလာက္နဲ ့ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဌာန ဆုိင္ရာေတြလဲ အခက္အခဲ ျဖစ္သလုိ ျပည္သူလူထုေတြလဲ အမ်ားႀကီး အခက္အခဲ ျဖစ္တာေပါ့။အခုေနာက္ပုိင္းၾကေတာ့ စက္ရုံေတြ ေထာင္လုိက္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ ့အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ေျဖေလ်ာ့သြားတာေပါ့။တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြလဲ ပုိၿပီး လုပ္လုိ ့အဆင္ေျပလာပါတယ္။ေဒသ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြလဲ ပုိၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္လာပါတယ္။”ဟု ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္ရုံ အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေထာင္မွဴး ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ေဒသခံ တစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ ရရွိလာသည့္ အတြက္  ေက်းရြာ ျပည္သူလူထုေတြ အတြက္ မ်ားစြာ တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ စား၀တ္ေနေရး ၊ မိသားစု အိမ္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ေက်းရြာ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သထုံ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး မီးလင္း လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခင္က ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ စက္ရုံ၏ အက်ဴိးေက်းဇူးေၾကာင့္ အိမ္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ မီး အျပည့္အ၀ မီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒူးရင္းဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ၾကာပန္း ေက်းရြာေန ဦးခြန္ေစာပုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိမႈ အေျခအေနမွာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ယခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ထက္၀က္ခန္ ့အား မဟာ ဓာတ္အားလုိင္း စနစ္မွ ရရွိေအာင္ ႀကဳိးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)